Nimi:
Suomen ympäristökeskus SYKE
Verkko-osoite:
suomen-ymparistokeskus
Kuvaus:
SYKE on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua.
Kotisivu:
http://www.syke.fi/
Ominaisuudet:
Julkisen hallinnon organisaatio
Alueellinen kattavuus / Tuottajatyyppi:
country

Tuottajahierarkia