Löytyi 95 tietoaineistoa

Tiedostomuodot: html

 • Unicode

  Unicode on yleismaailmallinen merkistöstandardi, joka on yhteneväinen kansainvälisen standardin ISO/IEC 10646 (UCS) kanssa. Unicode on ilmainen. (20.02.2013)
  HTML
 • SFS-EN ISO 3166-1 Maiden ja niiden osa-alueiden nimien tunnukset

  Kansainvälinen standardi ISO 3166 sisältää maailmanlaajuiseen käyttöön soveltuvat maiden nimien tunnukset (nykyiset ja käytöstä poistetut), epäitsenäisten alueiden ja muiden merkittävien geopoliittisten alueiden nimien tunnukset sekä niihin kaikkiin kuuluvien osa-alueiden nimien tunnukset. (22.08.2011)
  HTML
 • UML, Unified Modeling Language

  UML on yleiskäyttöinen mallinnuskieli, joka sisältää kolme erilaista kaaviotyyppiä: käyttäytymiskaavio, vuorovaikutuskaavio ja rakennekaavio. UML on alun perin kehitetty järjestelmä- ja ohjelmistokehitystä varten. (31.08.2011)
  HTML
 • Kansallisen palveluväylän kehitysympäristö

  Kansallisen palveluväylän kehitysympäristö avataan 21.3.2014. Kehitysympäristö tarjoaa kaikille mahdollisuuden kokeilla itse käytännössä väylän komponentteja
  HTML
 • SÄHKE1: Asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien pysyvästi säilytettävien asia...

  Arkistolaitoksen määräys niistä vaatimuksista ja ominaisuuksista, jotka ovat edellytyksenä asiankäsittelyjärjestelmiin sisältävien pysyvästi säilytettävien tietojen säilyttämiselle yksinomaan sähköisessä muodossa, sekä tuotettavan siirtotiedoston muodostamisesta. (13.09.2011)
  HTML
 • Tunnistus- ja maksamispalvelu Vetuma

  Tietoa tunnistus- ja maksamispalvelu Vetumaan liittymisestä valtionhallinnon ja kuntien viranomaisille sekä linkki Vetumaan liittymisen ohjeistukseen ja lomakkeisiin. (17.12.2012)
  HTML
 • SFS-ISO 2108 Kirjan tai muun erillisteoksen kansainvälinen standarditunnus (I...

  ISBN-tunniste annetaan periaatteessa kaikille yli 48 sivun paksuisille kirjoille, kullekin versiolle (sidottu, nidottu, PDF) eri tunniste. ISBN on uniikki ja pysyvä ja toimii siten tehokkaasti hakuavaimena julkaisun tietoihin. ISBN:ää voidaan nykyään periaatteessa soveltaa myös kirjan osien kuten artikkelikokoelman yksittäisten artikkeleiden tunnistamiseen. Verkossa ISBN voidaan esittää...
  HTML
 • SÄHKE2: Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäm...

  Arkistolaitoksen määräys niistä vaatimuksista ja ominaisuuksista, jotka ovat edellytyksenä eri tietojärjestelmiin sisältyvien asiakirjallisten tietojen pysyvälle säilyttämiselle yksinomaan sähköisessä muodossa, sekä tietojärjestelmistä tuotettavan siirtokokonaisuuden muodostamisesta. SÄHKE2-normi on tietojärjestelmäriippumaton. Normi koskee valtionhallinnon ja kuntasektorin organisaatioita....
  HTML
 • METS, Metadata Encoding and Transmission Standard

  METSin merkittävin sovelluskohde on sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytys; useimmat merkittävät projektit ja alan järjestelmät tallentavat aineiston METS-muodossa, mukaan lukien Kansallinen digitaalinen kirjasto. KDK-hankkeessa aineisto sekä lähetetään pitkäaikaissäilytysjärjestelmään että arkistoidaan sinne METS-muodossa. (31.08.2011)
  HTML
 • OGC Catalogue Service

  Spesifikaatio määrittelee yhteiset rajapinnat paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedon hakemiseen, selailuun ja kyselyihin. (07.03.2013)
  HTML
 • OGC CityGML

  CityGML is an open data model and XML-based format for the storage and exchange of virtual 3D city models. It is an application schema for the Geography Markup Language version 3.1.1 (GML3), the extendible international standard for spatial data exchange issued by the Open Geospatial Consortium (OGC) and the ISO TC211. The aim of the development of CityGML is to reach a common definition of the...
  HTML
 • OGC Coordinate Transformation

  Suomessa käytetään WPS/WCTS-mukaista implementaatiota, joka on määritelty OGC:n dokumentissa OGC 07-055r1. WCTS = Transformation of geo-spatial coordinates from one Coordinate Reference System (CRS) into another by means of a Web Service. (07.03.2013)
  HTML
 • OGC Geography Markup Language (versio 3.3)

  Versio 3.3 OGC® Geography Markup Language (GML) — Extended schemas and encoding rules. Dokumentti 10-129r1. Huom. ISO/TC211 valmistelee yhteistyössä standardin 19136 osaa 2: Extended schemas and encoding rules. (07.03.2013)
  HTML
 • OGC Geospatial eXtensible Access Control Markup Language (GeoXACML)

  "The Geospatial eXtensible Access Control Markup Language (GeoXACML) defines an extension to the XACML Policy Language that supports the declaration and enforcement of access restrictions on geographic information." (07.03.2013)
  HTML
 • OGC SWE Common Data Model

  The Sensor Web Enablement (SWE) Common Data Model Encoding Standard defines low level data models for exchanging sensor related data between nodes of the OGC® Sensor Web Enablement (SWE) framework. (07.03.2013)
  HTML
 • OGC Simple Features

  Versio 1.2.1 OpenGIS Implementation Specification for Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture. Dokumentti 06-103r4. (07.03.2013)
  HTML
 • OGC Styled Layer Descriptor

  Spesifikaatio määrittelee WMS-rajapinnan SLD-laajennukset, joilla käyttäjä voi vaikuttaa kohteiden kuvaustekniikkaan. (07.03.2013)
  HTML
 • OGC Symbology Encoding

  This Specification defines Symbology Encoding, an XML language for styling information that can be applied to digital Feature and Coverage data. This document is together with the Styled Layer Descriptor Profile for the Web Map Service Implementation Specification the direct follow-up of Styled Layer Descriptor Implementation Specification 1.0.0. (07.03.2013)
  HTML
 • OGC Web Coverage Service

  Spesifikaatio määrittelee WCS-rajapinnan, jolla hilamuotoista paikkatietoa (ns. paikkatietojatkumo) voidaan jakaa internetissä. (07.03.2013)
  HTML
 • OGC Web Map Tile Service

  This OGC® document specifies an interface standard called "OpenGIS® Web Map Tile Service Implementation Standard" (WMTS). Tarpeellinen WMS-palvelun nopeuttamiseksi. (07.03.2013)
  HTML