Löytyi 2 tietoaineistoa

Tiedostomuodot: xlsx

  • Valtionhallinnon tietojärjestelmäsalkku 2014

    Osana "Tietoja valtion tietohallinnosta" selvitystä valtion viranomaisilta kysyttiin tietojärjestelmäluetteloita. Kysely tehtiin keväällä 2015 ja se kuvaa vuoden 2014 tilannetta. Kaikki viranomaiset eivät vastanneet tähän osioon eikä vastanneiden viranomaisten osalta tietojen kattavuutta ei ole tarkastettu.
    XLSX
  • Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

    Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri on paikkatiedon kansallista yhteentoimivuutta ja yhteiskäyttöä edistävä tavoitetilakuvaus ja kehittämissuunnitelma. Se kuvaa paikkatiedon hallinnan, jalostamisen ja julkaisemisen toiminnalliset perusrakenteet ja määrittelee linjaukset paikkatietojen kansallisen yhteentoimivuuden ja yhteiskäyttöisyyden aikaan saamiseksi. Viitearkkitehtuurin...
    PPTXPDFXLSX