Löytyi 66 tietoaineistoa

 • Maastotietokanta

  0 kommenttia
  Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneverkko, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, maankäyttö, vedet ja korkeussuhteet. Maastotietokannan ajantasaistuksessa käytetään hyväksi ilmakuvia, keilausaineistoja ja muiden tiedon-tuottajien tuottamia aineistoja. Ajantasaistuksessa tehdään tiivistä...
 • Kiinteistörekisterikartta

  0 kommenttia
  Maanmittauslaitoksen sekä reilun 70 kunnan (vain asemakaava-alueet) ylläpitämä kiinteistörekisteri on yksi yhteiskunnan perusrekistereistä. Siinä on yksilöity koko maan kattavasti itsenäiset maanomistuksen yksiköt, joita ovat kiinteistöt ja muut rekisteriyksiköt sekä niistä luovutetut määräalat ja yhteisalueosuudet. Kiinteistörekisterin sijaintitiedot esitetään kiinteistörekisterikartalla....
 • Peruskarttarasteri

  0 kommenttia
  Peruskarttarasteri on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Se tuotetaan Maastotietokannasta ja sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet. Peruskarttarasterin sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:10 000. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain...
 • Korkeusvyöhykerasteri

  0 kommenttia
  Korkeusvyöhykerasteri on koko Suomen kattava Korkeusmalli 10 m -aineistosta laskettu, maaston korkeusluokkia visualisoiva rasteriaineisto. Korkeusvyöhykerasteri on laskettu neljäksi tuoteversioksi pikselikokoihin 32, 64, 128 ja 512 metriä (vanhat tuoteversiot PNG-formaatissa ja 40, 80, 160 ja 640 metrin pikselikoissa ovat saatavissa vielä vuoden 2016 ajan). Aineisto ei sisällä korkeusarvoja...
 • Kiinteistörekisterikarttarasteri

  0 kommenttia
  Maanmittauslaitoksen sekä reilun 70 kunnan (vain asemakaava-alueet) ylläpitämä kiinteistörekisteri on yksi yhteiskunnan perusrekistereistä. Siinä on yksilöity koko maan kattavasti itsenäiset maanomistuksen yksiköt, joita ovat kiinteistöt ja muut rekisteriyksiköt sekä niistä luovutetut määräalat ja yhteisalueosuudet. Kiinteistörekisterin sijaintitiedot esitetään kiinteistörekisterikartalla....
  Avoin data XML 
 • Laserkeilausaineisto

  0 kommenttia
  Laserkeilausaineisto on maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaava kolmiulotteinen pistemäinen aineisto. Jokaisella pisteellä on x, y ja z koordinaattitieto. Laserkeilausaineistoa kerätään mm. tarkan valtakunnallisen 2 m korkeusmallin valmistamista varten. Laserkeilausaineistoa on saatavilla toistaiseksi vain osasta Suomea. Laserkeilausaineiston voi hankkia alueeltaan rajatuissa osissa...
 • Nimistö

  0 kommenttia
  Nimistö koostuu paikannimi- ja karttanimituotteista. Paikannimet sisältää noin 800 000 luonto- ja kulttuurinimen tarkistetun kirjoitusasun, tiedot nimen kielestä (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) ja sen asemasta paikan sijaintikunnassa sekä paikan sijainnin ja paikkatyypin. Sijaintitietona ovat nimetyn paikan keskipisteen koordinaatit, joella sen suun koordinaatit....
 • Maastokartta 1:100 000

  0 kommenttia
  Maanmittauslaitoksen Maastokartta 1:100 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Maastokartta 1:100 000 on tehty yleistämällä Maastotietokannasta ja Nimistö -tuotteen Karttanimet 1:100 000 versiosta. Maastokartta 1: 100 000:n tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, hallintorajat, suojelualueet, taajamat, nimistö, vedet, maankäyttö ja korkeussuhteet. Hallintorajoja,...
 • Taustakarttasarja (rasteri)

  0 kommenttia
  Taustakarttasarja on koko Suomen kattava, verkkokäyttöön teematietojen taustaksi tarkoitettu rasterimuotoinen aineistotuotesarja. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tienimet, tiet ja rautatiet, rakennusten osoitteet (Väestörekisterikeskuksesta), rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, vesistöt ja maankäyttö. Karttasarjan sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavoja 1:10 000 - 1:8...
 • Vinovalovarjosterasteri

  0 kommenttia
  Vinovalovarjosterasteri on maaston korkeusvaihteluja visualisoiva rasteriaineisto. Vinovalovarjosterasterit on laskettu viideksi tuoteversioksi pikselikokoihin 2, 8, 32, 64, 128 ja 512 metriä (vanhat versiot PNG-formaatissa ja pikselikoissa 10, 40, 80, 160 ja 640 metriä ovat saatavissa vielä vuoden 2016 ajan). Pikselikoko 2 m on laskettu Korkeusmalli 2 m -aineistosta eikä kata koko maata. Muut...
 • Paikkatietohakemiston CSW-rajapinta

  0 kommenttia
  Paikkatietohakemisto on valtakunnallinen metatietopalvelu, johon tallennetaan valtakunnallisten paikkatietoa tuottavien organisaatioiden ja kuntien tuottamien paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailut. CSW-rajapinnan kautta Paikkatietohakemistoon tallennetut kuvailut voidaan hakea esimerkiksi toisen organisaation omille www-sivuille, ja näin kuvailuja ei tarvitse ylläpitää kuin yhdessä...
 • Yleiskarttarasteri 1:1 000 000

  0 kommenttia
  Yleiskarttarasteri 1:1 000 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Se on tehty Yleiskartta 1:1 000 000 aineistosta. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat vesistö, liikenneväyläverkosto ja hallintorajat. Yleiskarttarasteri 1:1 000 000 sijaintitietojen tarkkuus vastaa Yleiskartta 1:1 000 000 sijaintitietoja. Hallintorajoja, nimistöä ja liikenneväyläverkostoa päivitetään vuosittain ja muita...
 • Maastokarttarasteri 1:100 000

  0 kommenttia
  Maastokarttarasteri 1:100 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Maastokarttarasteri 1:100 000 on tehty Maastokartta 1:100 000 aineistosta. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet. Sijaintitietojen tarkkuus vastaa Maastokartta 1:100 000 sijaintitietoja. Maastokarttarasteri 1:100 000:n...
 • Tienimet

  0 kommenttia
  Tienimet on koko Suomen kattava rasterituote, joka sisältää Maastotietokannan tiestön tie- ja katunimet. Tienimien sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:10 000. Tienimet-tuotetta päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Tienimet on saatavissa vain palvelurajapinnalta. Tuote on avointa aineistoa.
 • Korkeusmalli 2 m

  0 kommenttia
  Korkeusmalli 2 m on maanpinnan korkeutta kuvaava malli, jonka ruutukoko on 2 m x 2 m. Aineisto on tuotettu laserkeilausaineistosta, jonka pistetiheys on vähintään 0,5 pistettä neliömetrille. Tuotetta on saatavana eri laajuisina alueina koko maan alueelta, mutta ei kattavasti. Aineisto täydentyy jatkuvasti. Koko Suomen kattavana on saatavana Korkeusmalli 10 m. Korkeusmalli 2 m tuotetaan...
 • Yleiskarttarasteri 1:8 000 000

  0 kommenttia
  Yleiskarttarasteri 1:8 000 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Se on tehty Yleiskartta 1:4 500 000 aineistosta. Tiestön, vesistön, taajaman ja nimistön osalta on käytetty Yleiskartta 1:4 500 000 aineiston mittakaavaan 1:8 miljoonaan tehtyä aineistoa. Yleiskarttarasteri 1:8 000 000:n keskeisimpiä kohderyhmiä ovat vesistö, liikenneväyläverkosto ja hallintorajat. Hallintorajoja,...
 • Maanmittauslaitoksen ortokuva

  0 kommenttia
  Maanmittauslaitoksen ortokuvat ovat koko maan kattava ilmakuva-aineisto. Ortokuva vastaa geometrialtaan karttaa. Maastoresoluutio on 0,5 m. Jonkin verran syntyy myös 0,25 m ortokuva-aineistoa laserkeilausten yhteydessä. Ortokuvia päivitetään 3-10 vuoden välein. Tuote on rasteriaineistoa. Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta...
 • Maastokarttarasteri 1:500 000

  0 kommenttia
  Maastokarttarasteri 1:500 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Se on tehty Yleiskartta 1:1 milj. aineistosta. Nimistön ja korkeussuhteiden osalta on käytetty Yleiskartta 1:1 milj. aineiston mittakaavan 1:500 000:een tehtyä aineistoa. Maastokarttarasteri 1:500 000:n keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maakäyttö ja...
 • Maastokarttarasteri 1:250 000

  0 kommenttia
  Maastokarttarasteri 1:250 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Se on tehty Maastokartta 1:250 000 aineistosta. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet. Sijaintitietojen tarkkuus vastaa Maastokartta 1:250 000 sijaintitietoja. Maastokarttarasteri 1:250 000:n hallintorajoja, nimistöä ja...
 • Maastokarttarasteri 1:50 000

  0 kommenttia
  Maastokarttarasteri 1:50 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet. Maastokarttarasterin sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:10 000. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain ja muita elementtejä noin...