Löytyi 8 tietoaineistoa

 • Tietojärjestelmäluettelon avaamisohje kunnille

  6aika-kaupunkien laatima ohje tietojärjestelmäluettelon avaamisesta. Ohjeen tarkoitus on tukea kuntia, jotka haluavat avata tietojärjestelmäluettelon avoimena datana.
  PDF
 • Henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

  Tämä viitearkkitehtuuri on tarkoitettu käytettäväksi ohjeena kunnan henkilöstöhallinnon toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Sen tavoitteena on henkilöstöhallinnon prosessien ja käsitteiden yhdenmukaisuus ja toteutusratkaisujen yhteentoimivuus. Viitearkkitehtuurissa on kuvattu, miten henkilöstöhallinnon yleistetyt toimintaprosessit, sidosryhmät, roolit, päätiedot ja...
  ZIP
 • Taloushallinnon viitearkkitehtuuri

  Tämä viitearkkitehtuuri on tarkoitettu käytettäväksi ohjeena kunnan taloushallinnon toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Sen tavoitteena on taloushallinnon prosessien ja käsitteiden yhdenmukaisuus ja toteutusratkaisujen yhteentoimivuus, tehokkuuden lisääminen sekä raportoinnin ja tilastoinnin kehittämisen helpottaminen. Viitearkkitehtuurissa on kuvattu, miten taloushallinnon...
  ZIP
 • Asianhallinnan viitearkkitehtuuri

  Tämä viitearkkitehtuuri on tarkoitettu käytettäväksi ohjeena kunnan asianhallinnan ja sitä tukevien tietojärjestelmien kehittämisessä, erityisesti hallinnon toimintatapojen digitalisointiin. Viitearkkitehtuurikuvauksen tavoitteena on yhdenmukaistaa asianhallinnan prosesseja ja käsitteitä ja siten edistää toteutusratkaisujen yhteentoimivuutta. Viitearkkitehtuurissa on kuvattu, miten...
  PDF
 • Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri

  Johtamisen viitearkkitehtuuri on organisaatioriippumaton työkalu, jota voidaan käyttää erilaisiin käyttötarkoituksiin kaikenkokoisissa kunnissa. Sen avulla voidaan kuvata toiminnan kokonaisuuden tai sen osan nykytila ja tavoitetila sekä määrittää kehittämisen tiekartta. Tällöin johtaminen ja toiminnan kehittäminen voidaan kohdentaa ja rajata muutosjohtamisen näkökulmasta hallittavaksi...
  PDFXLS
 • Ostolaskujen avaamisohje kunnille

  Suomen kuusi suurinta kaupunkia ja Kuntaliitto ovat laatineet ohjeen, jonka avulla ostolaskut voidaan avata yhtenäisessä muodossa. Yhdenmukaiset avaukset tekevät ostolaskudatasta vertailukelpoista, jolloin eri kuntien tietoja on helpompi rinnastaa toisiinsa. Yhdenmukaista aineistoa on myös helpompi jatkojalostaa. Ohjeessa on hyödynnetty seuraavia JHS-suosituksia: JHS 192 Kuntien ja...
  PDF
 • Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista

  Kuutoskaupunkien laatima linjaus siitä, miten rajapintoja kannattaa kehittää kaupunkien välisenä yhteistyönä.
  PDF
 • Open API recommendations for cities

  These recommendations are intended as a general policy to be applied alongside the strategic policies, principles and guidelines that often guide ICT and service development in cities. From a technological and service-oriented standpoint, the significance of APis is, mostly due to accelerating digitalisation, increasing at such a pace that a need has emerged for a document that describes the...
  PDF