Turku

Rajaukset

Löytyi 222 tietoaineistoa

  Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille...

  Kunnat
  WFS

  Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille...

  Kunnat
  WFS
  OGC API

  Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille...

  Kunnat
  WFS
  OGC API

  Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille...

  Kunnat
  WFS
  OGC API

  Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille...

  Kunnat
  WFS
  OGC API

  Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille...

  Kunnat
  WFS
  OGC API

  Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille...

  Kunnat
  WFS
  OGC API

  Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille...

  Kunnat
  WFS
  OGC API

  Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille...

  Kunnat
  WFS
  OGC API

  Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille...

  Kunnat
  WFS
  OGC API

  Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille...

  Kunnat
  WFS
  OGC API

  Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille...

  Kunnat
  WFS
  OGC API

  Turun ja Kaarinan vesihuoltojen talousvesihuollon toiminta-alue. Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:talousvesi_toiminta_alue OGC API -rajapinta: Talousvesi toiminta-alue Lisätiedot: Avoimet paikkatietorajapinnat

  Kunnat
  WFS
  OGC API

  Turun ja Kaarinan vesihuoltojen jätevesihuollon toiminta-alue. Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Jatevesi_toiminta_alue OGC API -rajapinta: Jätevesi toiminta-alue Lisätiedot: Avoimet paikkatietorajapinnat

  Kunnat
  WFS
  OGC API

  Turun ja Kaarinan ylläpitämät katu- ja viheralueiden varusteet, joita ei ole esitetty erillisinä tasoinaan. HUOM! Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti ja päivitykset ladataan rajapintaan kerran viikossa, joten aineistoa...

  Kunnat
  WFS
  OGC API

  Turun ja Kaarinan asemakaava-alueiden katualueiden keskilinjat. Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Keskilinjat OGC API -rajapinta: Keskilinjat Lisätiedot: Avoimet paikkatietorajapinnat

  Kunnat
  WFS
  OGC API

  Turun ja Kaarinan opaskartan osoitepisteet Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Osoitteet OGC API -rajapinta: Osoitteet Lisätiedot: Avoimet paikkatietorajapinnat

  Kunnat
  WFS
  OGC API

  Turun asemakaava-alueen ja ELY:n ylläpitämien teiden nopeusrajoitukset alueina. Julkaistut tasot: WFS-rajapinta: GIS:Nopeusrajoitusalueet OGC API -rajapinta: Nopeusrajoitusalueet Lisätiedot: Avoimet...

  Kunnat
  WFS
  OGC API

  Turun ylläpitämät kesäkukka-astiat ja kesäkukkamaat. HUOM! Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti ja päivitykset ladataan rajapintaan kerran viikossa, joten aineistoa ei tule käyttää operatiivisessa toiminnassa (esim....

  Kunnat
  WFS
  OGC API

  Turun pienvaluma-alueiden rajaukset perustuvat kaavojen laatimisen ja hulevesien hallinnan tausta-aineistoksi tehtyihin selvityksiin. Pienvaluma-alueet kuvaavat maaperän pinnanmuotojen (vedenjakajien) rajaamia...

  Kunnat
  WFS
  OGC API