Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: joulukuuta 1, 2023, 05:03 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 2.7
  • Tähtiä yhteensä: 89
  • Arvioidut tietoaineistot: 33 / 33
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 0 5 0 28 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Espoon 3D-kaupunkimalli 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Espoon 3D-rakennukset 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "SKP" does not correspon...
Espoon ajantasa-asemakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Espoon asemakaavat 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Espoon aurinkoenergiakartta 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "zip" relates to format "ZIP" and receives score: 1.
Espoon geoenergiakartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Espoon ja Kauniaisten ortoilmakuvat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Espoon kantakartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Espoon kartta vuodelta 1958 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Espoon kaupungin alueraportointi 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Espoon kaupungin maanomistus 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Espoon kaupunginosat 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Espoon kaupungin yleisten alueiden rekisteri 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Espoon kevyen liikenteen opasteviitat 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Espoon kiinteistöjaotus 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Espoon korttelit 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Espoon liikennevaloliittymät 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Espoon liikenneväylien keskilinjat 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Espoon liito-oravien lentorataradat 1 Content of file appeared to be format "ZIP" which receives openness score: 1.
Espoon luontoaineistot 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Espoon maankäyttökartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Espoon maanpinta 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "LAZ" does not correspon...
Espoon ja Kauniaisten opaskartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Espoon opaskartta vuodelta 1973 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Espoon opaskartta vuodelta 1976 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Espoon osoitekarttapohja 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Espoon pyöräilijä- ja jalankulkijamäärät 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Espoon rakennukset 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Espoon talvikunnossapitokaluston toimenpiteet 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Espoon tilastoaluejaot 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Espoon verkkomalli 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "OBJ" does not correspon...
Espoon vesistöt 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Liikennemäärät Espoossa 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.