Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: maaliskuuta 1, 2024, 05:02 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 0.4
  • Tähtiä yhteensä: 3
  • Arvioidut tietoaineistot: 8 / 8
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 7 0 0 1 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Kansallisbibliografia Fennica 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Finna 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Metatietosanasto 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Digitoidut suomalaiset julkaisut 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Suomalaiset yhteisönimet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
YSO - Yleinen suomalainen ontologia 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 NOT FOUND. Attempted on 27/02/2024. Tried 14...
YSO-paikat 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.