Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: kesäkuu 7, 2020, 05:03 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Keskiarvo: 0.0
  • Tähdet yhteensä: 0
  • Arvioidut tietoaineistot: 8 / 8
  • Arvosanajakauma:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    0 8 0 0 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Score Reason
Itä-Lapin maakuntakaava 0 License not open
Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pohjois-Lapin maakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Rovaniemen maakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Rovaniemen vaihemaakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tunturi-Lapin maakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.