Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: joulukuuta 6, 2023, 05:03 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 2.0
  • Tähtiä yhteensä: 12
  • Arvioidut tietoaineistot: 6 / 6
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 2 0 0 4 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Lapin maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa (HAME) 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field "WMS" receives score: 3.
Pohjois-Lapin maakuntakaava 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xml" relates to format "XML" and receives score: 3.
Rovaniemen maakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Rovaniemen maakuntakaava 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xml" relates to format "XML" and receives score: 3.
Rovaniemen vaihemaakuntakaava 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xml" relates to format "XML" and receives score: 3.
Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.