Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: kesäkuu 6, 2020, 05:03 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Keskiarvo: 0.0
  • Tähdet yhteensä: 0
  • Arvioidut tietoaineistot: 17 / 17
  • Arvosanajakauma:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    0 17 0 0 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Score Reason
Historiallisten kylätonttien sijainti Pirkanmaan taajama-alueella 2014 0 License not open
Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Pirkanmaalla 2014 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla –selvitysaineisto 2015 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pirkanmaan arvokkaat harjualueet inventoinnin tarkistus -aineisto 2014 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pirkanmaan arvokkaiden kallioalueiden nykytilan selvitys -aineisto 2015 0 License not open
Pirkanmaan ekologinen verkosto 2014 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pirkanmaan ekosysteemipalvelut 2015 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pirkanmaan hiljaiset alueet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pirkanmaan liiton karttapalvelu 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 2013 0 License not open
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016 0 License not open
Pirkanmaan maakuntakaava 2040 0 License not open
Pirkanmaan maakuntakaava 2040 WFS 0 License not open
Pirkanmaan maakuntakaava 2040 WMS 0 License not open
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kiviaineksenoton kannalta tärkeät alueet POSKI-selvityksen tiedoilla 2017 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pirkanmaan maaseudun kulttuurimaisemat 2016 0 License not open
Pirkanmaan puuterminaalit -selvitysaineisto 2014 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.