Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: helmikuuta 29, 2024, 05:02 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 2.2
  • Tähtiä yhteensä: 40
  • Arvioidut tietoaineistot: 18 / 18
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 4 1 0 13 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Historiallisten kylätonttien sijainti Pirkanmaan taajama-alueella 2014 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Pirkanmaalla 2014 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla –selvitysaineisto 2015 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Pirkanmaan arvokkaat harjualueet inventoinnin tarkistus -aineisto 2014 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pirkanmaan arvokkaiden kallioalueiden nykytilan selvitys -aineisto 2015 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pirkanmaan ekologinen verkosto 2014 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pirkanmaan ekosysteemipalvelut 2015 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pirkanmaan ekosysteemipalvelut 2015 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Pirkanmaan liiton karttapalvelu 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 2013 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pirkanmaan maakuntakaava 2040 0 License not open
Pirkanmaan maakuntakaava 2040 WFS 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Pirkanmaan maakuntakaava 2040 WMS 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kiviaineksenoton kannalta tärkeät alueet POSKI-selvityksen tiedoilla 2017 0 Content of file appeared to be format "RDFa" which receives openness score: 0.
Pirkanmaan maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pirkanmaan maaseudun kulttuurimaisemat 2016 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Pirkanmaan puuterminaalit -selvitysaineisto 2014 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.