Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: joulukuuta 1, 2023, 05:04 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Tähtien keskiarvo: 0.0
  • Tähtiä yhteensä: 0
  • Arvioidut tietoaineistot: 1 / 1
  • Tähtien jakauma:
    Arvioimatta Tähtiä 0 Tähtiä 1 Tähtiä 2 Tähtiä 3 Tähtiä 4 Tähtiä 5
    0 1 0 0 0 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Tähtiä Reason
Partio-ohjelma 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='pof-backend.partio.fi', port=443):...