Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Luotu: kesäkuu 1, 2020, 05:04 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Keskiarvo: 0.1
  • Tähdet yhteensä: 7
  • Arvioidut tietoaineistot: 137 / 137
  • Arvosanajakauma:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    0 134 1 0 2 0 0
Tietoaineisto Kuvaus Score Reason
Aidat (Tierekisterin tietolaji 515) 0 License not open
Ajoradan leveys (Tierekisterin tietolaji 136) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Ajoradat ja moottoriväylät (Tierekisterin tietolaji 135) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Alikulkupaikka (Tierekisterin tietolaji 262) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Asukastiheys (Tierekisterin tietolaji 233) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Automaattivalvontajaksot (Tierekisterin tietolaji 194) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Avattava puomi (Digiroad-tietolaji) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/07/2019. Tried 27...
Bussipysäkin katokset (Tierekisterin tietolaji 508) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Bussipysäkin varusteet (Tierekisterin tietolaji 507) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Digiroad 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Erikoiskuljetusreitit (Tierekisterin tietolaji 144) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Erikoiskuljetusten verkko (Tierekisterin tietolaji 145) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Hallinnollinen toimenpide (Tierekisterin tietolaji 134) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Hallinnolliset rajat (Tierekisterin tietolaji 128) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Hiekkalaatikot (Tierekisterin tietolaji 516) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Hirvivaroitus (Tierekisterin tietolaji 303) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Hoitoluokka (Tierekisterin tietolaji 132) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Hoitosopimukset (Tierekisterin tietolaji 131) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Huoltoaukot (Tierekisterin tietolaji 519) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Jätehuolto (Tierekisterin tietolaji 505) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Johdot ja kaapelit (Tierekisterin tietolaji 314) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Joukkoliikenteen pysäkki (Digiroad-tietolaji) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kaarteet (Tierekisterin tietolaji 111) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kaistajärjestelyt (Tierekisterin tietolaji 161) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kaistan päällystetyyppi (Tierekisterin tietolaji 330) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kaiteet (Tierekisterin tietolaji 501) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kantavuuskeskiarvo (Tierekisterin tietolaji 210) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kantavuusmittaus (Tierekisterin tietolaji 211) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kantavuusmittaus (Tierekisterin tietolaji 703) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kelirikkorajoitus (Tierekisterin tietolaji 162) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kevyen liikenteen väylä IRI (Tierekisterin tietolaji 750) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kevyen liikenteen väylä (Tierekisterin tietolaji 166) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kevyen liikenteen väylävaurio (Tierekisterin tietolaji 751) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kiintopiste (Tierekisterin tietolaji 191) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kivetyt alueet (Tierekisterin tietolaji 518) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kohtaamispaikat ja levikkeet (Tierekisterin tietolaji 198) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Korjaustarpeen kontrollimittaus (Tierekisterin tietolaji 326) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Korkeusrajoitus (Tierekisterin tietolaji 263) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Läjitysalue (vesiväyläaineisto) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/05/2020. Tried 5 ...
Laskentapaikka (Tierekisterin tietolaji 202) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Levähdysalueiden varusteet (Tierekisterin tietolaji 503) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Leveysrajoitus (Tierekisterin tietolaji 264) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Liikennemäärä (Tierekisterin tietolaji 201) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Liikennemerkit (Tierekisterin tietolaji 506) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Liikennemerkkien kirjasintyyppi 1 The format of the file was not recognized from its contents. URL extension "dwg" is an unknown format. Format field "DWG" does not correspond to a ...
Liikennepaikka 0 License not open
Liikennevalo (Digiroad-tietolaji) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/07/2019. Tried 27...
Liittymäkielto (Tierekisterin tietolaji 250) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Lisäkaistat (Tierekisterin tietolaji 161) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Loisto (vesiväyläaineisto) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/05/2020. Tried 5 ...
Mäet (Tierekisterin tietolaji 112) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Matka-ajan seuranta (Tierekisterin tietolaji 181) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Matkailu- ja museotiet (Tierekisterin tietolaji 146) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Melurakenteet (Tierekisterin tietolaji 514) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Merenkulun turvalaitteet (vesiväyläaineisto) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/05/2020. Tried 5 ...
Mittarata (Tierekisterin tietolaji 341) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Näkemäpituus (Tierekisterin tietolaji 113) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Näkemäprosentti (Tierekisterin tietolaji 109) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Navigointilinja (vesiväyläaineisto) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/05/2020. Tried 5 ...
Nopeusrajoitus ja taajamanopeusrajoitus (Tierekisterin tietolaji 168) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Onnettomuusindeksi (Tierekisterin tietolaji 231) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Onnettomuusriski, risteys (Tierekisterin tietolaji 232) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Otostie (Tierekisterin tietolaji 170) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Päällysteen alustankäsittely (Tierekisterin tietolaji 152) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Päällysteen korjaustarve (Tierekisterin tietolaji 327) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Päällysteen korjaus (Tierekisterin tietolaji 174) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Päällysteiden ylläpitoluokka (Tierekisterin tietolaji 150) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Päällysteleveys (Tierekisterin tietolaji 173) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Päällystetty tie (Digiroad-tietolaji) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/07/2019. Tried 27...
Päällystystoimenpide (Tierekisterin tietolaji 331) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Painorajoitusalttius (Tierekisterin tietolaji 309) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Päivämerkki (vesiväyläaineisto) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/05/2020. Tried 5 ...
Palvelusopimukset (Tierekisterin tietolaji 151) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pientareen leveys (Tierekisterin tietolaji 164) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pohjavahvistukset ja pohjarakenteet (Tierekisterin tietolaji 171) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pohjaveden suojaus (Tierekisterin tietolaji 142) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pohjavesialue (Tierekisterin tietolaji 141) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Portaat (Tierekisterin tietolaji 517) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
PTM-kontrollimittaus (Tierekisterin tietolaji 109) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
PTM-mittaus (Tierekisterin tietolaji 704) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Puomit (Tierekisterin tietolaji 520) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pyörätien ja jalkakäytävän yhdistelmän haara (Tierekisterin tietolaji 270) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pyörätien ja jalkakäytävän yhdistelmän käyttöoikeus (Tierekisterin tietolaji 271) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Rataverkko 0 License not open
Rautatietasoristeys (Tierekisterin tietolaji 192) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Reunakivet (Tierekisterin tietolaji 522) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Reunapaalut (Tierekisterin tietolaji 513) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Rummut (Tierekisterin tietolaji 509) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Runkoverkko (Tierekisterin tietolaji 340) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Ruoppausalue (vesiväyläaineisto) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/05/2020. Tried 5 ...
Silta (Tierekisterin tietolaji 261) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Sorateiden runkokelirikko (Tierekisterin tietolaji 328) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Soratieluokka (Tierekisterin tietolaji 149) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Stabilointiosuudet (Tierekisterin tietolaji 317) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Suoja-alue (Tierekisterin tietolaji 305) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Suojatiet (Tierekisterin tietolaji 310) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Suurin sallittu akselimassa (Digiroad-tietolaji) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/07/2019. Tried 27...
Suurin sallittu akselimassa (Digiroad-tietolaji) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/07/2019. Tried 27...
Suurin sallittu korkeus (Digiroad-tietolaji) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/07/2019. Tried 27...
Suurin sallittu korkeus (Digiroad-tietolaji) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/07/2019. Tried 27...
Taajama (Tierekisterin tietolaji 139) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Talvikunnossapitotiedot 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Talvinopeusrajoitus (Tierekisterin tietolaji 169) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tasoristeykset 0 License not open
Taululinja (vesiväyläaineisto) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/05/2020. Tried 5 ...
Tekninen piste (Tierekisterin tietolaji 523) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tekninen toimenpide (Tierekisterin tietolaji 133) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Telematiikkajakso (Tierekisterin tietolaji 180) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tieliikenneonnettomuudet 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Tieliikenteen automaattiset mittaustiedot (LAM) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tieluokat (Tierekisterin tietolaji 130) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tienkäyttäjien palvelualueet (Tierekisterin tietolaji 195) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tien keskialue (Tierekisterin tietolaji 138) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tien päällyste (Tierekisterin tietolaji 137) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tienvarsimainokset (Tierekisterin tietolaji 197) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tieosoiteverkko 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tierekisteri 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tulvakohteet (Tierekisterin tietolaji 157) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tutkamajakka (vesiväyläaineisto) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/05/2020. Tried 5 ...
Urakka-alue (Tierekisterin tietolaji 312) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Valaistus (Tierekisterin tietolaji 167) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Välikaistat (Tierekisterin tietolaji 165) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Varareitit (Tierekisterin tietolaji 159) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Varmistetut reitit (Tierekisterin tietolaji 158) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Väyläalue (vesiväyläaineisto) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/05/2020. Tried 5 ...
Väylän avoin WMS 0 License not open
Väylä (vesiväyläaineisto) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/05/2020. Tried 5 ...
Verkot (Tierekisterin tietolaji 153) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vesiliikennemerkki (vesiväyläaineisto) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/05/2020. Tried 5 ...
Vesiväyläaineisto 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 31/05/2020. Tried 5 ...
Vesiväylien rajoitusalueet 0 License not open
Viemärit (Tierekisterin tietolaji 512) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Viheralueet (Tierekisterin tietolaji 510) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Viherhoitoluokka (Tierekisterin tietolaji 322) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Viherkuviot (Tierekisterin tietolaji 511) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
WC (Tierekisterin tietolaji 504) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Yksityistieliittymä (Tierekisterin tietolaji 251) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.