Business Finland

Rajaukset

Löytyi 1 tietoaineisto

    Matkailijamittari -tutkimuksen aineisto kerätään rajahaastatteluina. Matkailijamittarin kohdejoukkona on Suomesta poistuvat ulkomailla asuvat henkilöt. Haastatteluja tehdään rajanylityspisteillä, ympärivuotisesti...

    Valtionhallinto
    CSV
    XLSX
    PDF