Ålands maritima kulturarv WMS

https://kartor.regeringen.ax/arcgis/services/Kulturarv/MaritimtKulturarv/MapServer/WMSServer?&service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&LAYERS=Vrak&CRS=EPSG:3067&STYLES=&WIDTH=600&HEIGHT=800&BBOX=64400,6637000,175400,6741000

Av datasmängdens sammandrag

I WMS-tjänsten Ålands maritima kulturarv WMS finns följande kartlager: Vrak (innehåller både fredade och ej ännu fredade objekt)

Tjänsten och materialet i tjänsten är under utveckling och ändringar kan ske. Tjänsten har tagits fram för Miljöcentralens havsdataportalen-projekt (2017-2020).

Uppgifter om vraken i materialet är inte heltäckande och kommer från digitalisering av äldre material och skall därför inte användas som ett heltäckande vrak register.

Källa: Ålands maritima kulturarv WMS

Mer information

Filformatet för informationen som gränssnittet erbjuder: WMS
Kräver användning av gränssnittet registrering?: Nej