INSPIRE View Service (WMS) for Road Transport Networks

FTIA INSPIRE View Service (WMS) for Road Transport Networks is an INSPIRE compliant . It contains the following INSPIRE feature type: Road transport network.

The service is based on the FTIA INSPIRE Transport Networks Theme Dataset. The dataset is administrated by the Finnish Transport Infrastructure Agency.

Gränssnittets resurser

Mer information

Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Gränssnittets administratör Finnish Transport Infrastructure Agency
Administratörens e-post Finnish Transport Infrastructure Agency
Senast redigerat 13.11.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 15.05.2023