Datamängder

Filter
rivers-water-framework-directive

1 datamängd hittades

    Vesipuitedirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY,23.10.2000) mukaisella pintavesimuodostumalla tarkoitetaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa, kuten järveä, tekoallasta, puroa,...

    Hela landet
    WMS
    ZIP
    XML
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).