Datamängder

Filter
säteilyenergia

1 datamängd hittades

    Kartmaterial som berättar om den beräknade mängden solenergi på byggnadernas tak i huvudstadsregionen. Med hjälp av städernas punktmolnsdata är solstrålningen modellerad på tak i pixlar på 50 cm (kWh/m2/år) ....

    Kommuner
    WMS
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).