Datamängder

Filter
arbetsplats

3 datamängder hittades

  Pohjoismaisena yhteistyönä toteutetussa Nordstat-tietokannassa on perustilastoja aikasarjoina Pohjoismaiden suurimmista kaupungeista ja kaupunkiseuduista. Myös koko maan tilastot ovat mukana. Tietokanta sisältää...

  Kommuner
  JSON
  PXWEB

  Uppgifterna omfattar antalet arbetstillfällen per kommun/region och bransch mellan 1980 och 2017 och prognoser om antalet arbetstillfällen i samma regioner 20182035. Uppgifterna omfattar 14 kommuner i...

  Kommuner
  XLSX

  Statistik om Baltikum och till 2021 S:t Petersburg från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd Befolkning efter ålder och kön Folkmängdens förändringar Förväntat antal levnadsår...

  Kommuner
  XLS
  XLSX
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).