Datamängder

Filter
garantipensioner

1 datamängd hittades

    Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Utbetald garantipension' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Datamaterialet innehåller månads- och årsuppgifter från och med 2020. Materialet gällande...

    JSON
    CSV
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).