Datamängder

Filter
motorfordon

2 datamängder hittades

  Materialet Öppna data om fordon omfattar uppgifter om registrering, godkännande och tekniska specifikationer för alla fordon som är i trafik. Uppgifterna finns i det trafikregister som upprätthålls av Traficom.

  Hela landet
  CSV

  Helsingissä tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien tapahtumapaikat, vakavuusasteet ja onnettomuuslajit vuodesta 2000 alkaen. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Liikenne- ja katusuunnittelu pitää yllä...

  Kommuner
  CSV
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).