Datamängder

Filter
postnummerområde

2 datamängder hittades

  Materialet innehåller uppgifter om detaljplanens reservläge, det vill säga tomtreserven, i huvudstadsregionen summerade i postnummerområden. Uppgifterna har beräknats från giltiga detaljplaner i kvadratmeter...

  Kommuner
  XLSX

  Materialet huvudstadsregionens postnummerområden har producerats på HRM tillsammans med Helsingfors, Esbo och Vanda städer. Data innehåller noggranna områdesgränser och information om postnummer och postanstalter....

  Kommuner
  WMS
  XLSX
  WFS
  KML
  SHP
  TAB
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).