Datamängder

Filter
projekt

1 datamängd hittades

    Uppgifterna omfattar antalet arbetstillfällen per kommun/region och bransch mellan 1980 och 2017 och prognoser om antalet arbetstillfällen i samma regioner 20182035. Uppgifterna omfattar 14 kommuner i...

    Kommuner
    XLSX
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).