Datamängder

Filter
studerande

2 datamängder hittades

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av stöd för skolresor och utbetalda stöd i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter om mottagare av stöd för skolresor och...

  JSON
  CSV

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av studiestöd och utbetalda stöd i FPA:s statistikdatabas Kelasto.   Materialet innehåller uppgifter om mottagare av studiestöd, om utbetalda stöd...

  JSON
  CSV
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).