Datamängder

Filter
studieförmåner

1 datamängd hittades

    Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av stöd för skolresor och utbetalda stöd i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter om mottagare av stöd för skolresor och...

    JSON
    CSV
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).