Aeroradiometrinen toriumkartta

Aeroradiometrinen toriumkartta

Geologian tutkimuskeskuksen kokoava hakupalvelu (Hakku)

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ECW
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 16 december 2014
Metadata senast uppdaterad 16 december 2014
Skapad 16 december 2014
SHA256 -