Aeroradiometrinen yhdistelmäkartta (kalium, torium ja uraani)

Aeroradiometrinen yhdistelmäkartta (kalium, torium ja uraani)

Geologian tutkimuskeskuksen kokoava hakupalvelu (Hakku)

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ECW
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 16 december 2014
Metadata senast uppdaterad 16 december 2014
Skapad 16 december 2014
SHA256 -