Alkoholnäringsregistret

I alkoholnäringsregistret finns följande uppgifter:

  • Serveringsställen för alkoholdrycker
  • Ställen där detaljhandel med alkoholdrycker
  • Grossister av alkoholdrycker och sprit
  • Tillverkare av alkoholdrycker och sprit

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Administratörens e-post
  1. allu@valvira.fi
Administratörens webbplats https://www.valvira.fi/
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 12.04.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 19.12.2016