ArchiMate


ArchiMate on kokonaisarkkitehtuurikuvauksissa käytettävä notaatiomalli. Sen käyttöä suositellaan KA-menetelmään liittyvissä JHS-kuvauksissa. (16.01.2012)

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget
Mer om licensen

Patenttien osalta tilannetta ei ole selvitetty.

Contributor Licence Agreement (CLA): EI

Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Interoperability tools
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Julkisen hallinnon standardisalkku
  Den ansvarigas e-post
  1. missing maintainer email
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus