Autoreporter-palvelun tilastotietoja

Kyberturvallisuuskeskuksen Autoreporter -palvelusta saadut tiedot haittaohjelma- ja tietoturvaloukkaushavainnoista suomalaisissa verkoissa. Tilastotiedot on julkaistu JSON-muodossa.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Transport- och kommunikationsverket Traficom
Den ansvarigas e-post
  1. tiku@traficom.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/
Länkar till mer information
  1. https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/avoin-data?toggle=Kyberturvallisuus
Giltig fr.o.m. 14.11.2016
Last modified 25.03.2021
Visa ändringslogg
Created on 14.11.2016

Give feedback

comments powered by Disqus