Digitraffic meriliikenne


Digitraffic-palvelun kautta jaeltavat meriliikenteen tiedot syntyvät Traffic Management Finlandin tytäryhtiön VTS Finlandin, Väyläviraston sekä Traficomin operoimissa ammattimerenkulun tietojärjestelmissä. Jakelussa on alusten sijaintitietoja (AIS-viestit), satamamien aikataulutietoja, merivaroitustietoja, talvimerenkulun avustustietoja sekä merellisiä olosuhdetietoja.

Dataresurser (7)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 09.07.2019
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://www.digitraffic.fi/
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Traffic Management Finland Oy
Den ansvarigas e-post digitraffic@tmfg.fi
Den ansvarigas webbplats https://tmfg.fi/

Applikationer (1)

  • liikennetilanne-palvelu

    Trafikläget-tjänsten

    Trafikläget-tjänsten visar trafikinformation från Traffic Management Finland, Trafikledsverket och Transport- och kommunikationsverket (Traficom) på en karta. Tjänsten innehåller information som dessa organisationer samlar från väg-, sjö- och järnvägstrafiken. Informationen kommer från vägväder-...
comments powered by Disqus