Eduskuntavaalit Helsingissä 2011

Eduskuntavaalit 2011 Helsingin näkökulmasta, alueelliset erot äänestysaktiivisuudessa ja puolueiden kannatuksessa.

Aineiston taulukot

  • Taulukko 1. Helsingin äänestysaktiivisuus vuoden 2011 eduskuntavaaleissa, korkea-asteen koulutuksen saaneiden osuus, keskitulo vuodessa ja työttömyysaste peruspiireittäin.
  • Taulukko 2. Puolueiden saamat äänimäärät, osuus äänistä, muutos verratunna edellisiin eduskuntavaaleihin ja paikkamäärä koko maassa vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.
  • Taulukko 3. Puolueiden saamat äänimäärät, osuus äänistä, muutos verratunna edellisiin eduskuntavaaleihin ja paikkamäärä Helsingissä vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.
  • Taulukko 4. Helsingin vaalipiirissä valitut kansanedustajat.
  • Liite 6. Puolueiden kannatus Helsingin vaalipiirissä äänestysalueittain vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunginkanslia
Administratörens e-post
  1. kaupunkitieto@hel.fi
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Länkar till mer information
  1. http://www.hel2.fi/tietokeskus/julkaisut/pdf/11_05_10_Tutkimuskatsaus_3_Hakkarainen.pdf
Geografisk täckning
Senast redigerat 10.01.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 11.05.2011