Arkistotilastoja Euroopasta vuodelta 2017

ICARUS Arkivstatistik 2017

Av datasmängdens sammandrag

Internationella centret för arkivforskning ICARUS (www.icar-us.eu) utförde hösten 2018 en statistisk enkät bland sina medlemsarkiv. Genom enkäten utreddes arkivens styrkor och volymer inom delområdena organisation, forskarsalar, nättjänster, digitalisering, konservering, publikevenemang och crowdsourcing. Enkäten besvarades av 14 arkiv från olika håll i Europa. Enkäten gällde år 2017.

Resultaten är nu öppet tillgängliga med CC BY-licens.

Källa: Arkistotilastoja Euroopasta vuodelta 2017

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLS
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 20 december 2018
Metadata senast uppdaterad 18 november 2022
Skapad 20 december 2018
SHA256 -