Helsingin 3D-kaupunkimallit

Kalasataman digitaaliset kaksoset -KIRA-digi-kokeiluhankkeen CityGML-aineisto

Kalasataman digitaaliset kaksoset -KIRA-digi-kokeiluhankkeen loppuraportti

KIRA-digi-kokeiluhankkeen (15.5.2018 – 31.1.2019) päätavoitteena oli tuottaa Kalasataman aluerakentamiskokonaisuudesta digitaaliset kaksoset -kaupunkimallit. Mallit toimivat rakennetun ympäristön koko elinkaaren prosessien sekä Smart-kaupunkikehityksen suunnittelu-, testaus, sovellus- ja palvelualustana. Hankkeen edistyminen on jaettu viiteen välitavoitteeseen, joista ensimmäinen välitavoite oli tuotannollinen. Digitaalisten kaksosmallien jakaminen avoimena datana oli hankkeen toinen välitavoite. Kolmas välitavoite kohdistui pääyhteistyökumppanin, Fiksu Kalasatama -hankkeen kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Fiksu Kalasataman verkkopalvelussa toiminnan ja projektien esittely sekä vuorovaikutus asukkaiden kanssa rakentui tämän hankkeen myötä 3D-mallialustoille. Hankkeessa neljäntenä tavoitteena oli kokeilla uusia teknologioita 3D-kaupunkimallien hyödyntämisessä. Tässä välitavoitteessa kiteytyy digitaalisten kaksosten perusajatus: ”suunnittele, testaa ja rakenna ensin digitaalisesti.” Viidentenä tavoitteena oli edistää digitaalisten kaksosten hyödyntämistä kaupungin prosesseissa ja palvelutuotannossa. Tarkka ajantasainen malli olemassa olevasta ja tulevasta kaupungista mahdollistaa 3D-teknologiaan perustuvan prosessien, toimintatapojen ja palveluiden kehittämisen.

Kalasataman digitaaliset kaksoset -KIRA-digi-kokeiluhankkeen loppuraportti (pdf)

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format GML
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 15 april 2019
Metadata senast uppdaterad 7 november 2023
Skapad 15 april 2019
SHA256 -