Kombinerad detaljplan karta över Helsingfors stad

Helsingin ajantasa-asemakaava on koostekartta Helsingin kaupungin alueella sijaitsevista lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineistossa on mukana sekä asemakaavat että maanalaiset asemakaavat.

Ajantasa-asemakaava sisältää koostekartan voimassa olevista asemakaavoista sekä maanalaisista asemakaavoista TIF-rasterikuvamuodossa ETRS-GK25-lehtijaon (ruudun leveys ja korkeus 2 km) mukaan jaoteltuina. Aineisto on jaettu noin 120 erilliseen tiedostoon.

Kaupungin käyttämät lehtijaot: https://kartta.hel.fi > Aineistot > Aluejaot > Karttalehtijaot

Rasterikuvatiedostot on muokattu TIF-muotoon kaksivärisenä versiona. Maanpäälliset kaavat on väritetty sinisellä värillä ja maanalaiset kaavat ruskealla värillä.

Kunkin erillisen asemakaavan kaavamerkinnät ja -määräykset tulee tarkistaa kyseisestä asemakaavasta. Kaavamerkinnät ja -määräykset eivät sisälly ajantasa-asemakaavaan.

Ajantasa-asemakaavaa päivitetään jatkuvasti lainvoiman saaneiden asemakaavojen perusteella. Aineistoa ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristötoimialan kaupunkimittauspalvelut.

Asemakaavojen mittakaava vaihtelee 1:500 – 1:10 000 välillä.

Aineiston tarkempi kuvaus:

Aineistojen esikatselu kartta.hel.fi -palvelussa:

Koordinaatisto(t):

  • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Korkeusjärjestelmä(t):

  • N2000 ja NN.

Rajapintapalvelun osoite:

Julkaistut tasot:

  • Ajantasa_asemakaava
  • Ajantasa_asemakaava_maanalainen
  • Ajantasa_asemakaava_maanpaallinen
  • Ajantasa_asemakaava_maanpaallinen_varillinen

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Administratörens e-post
  1. kaupunkimittaus@hel.fi
Administratörens webbplats https://kartta.hel.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=2
  2. https://kartta.hel.fi/avoindata/dokumentit/Helsingin_ajantasa_asemakaava_kuvaus.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 26.03.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 08.07.2015