Helsingin asemakaavakartat

Aineiston lataus kartta.hel.fi-palvelusta

Av datasmängdens sammandrag

Helsingin asemakaavakartat on kokoelma Helsingin kaupungin voimassa olevia ja kumoutuneita asemakaavoja. Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Asemakaavalla säädellään, mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää ja kuinka paljon saa rakentaa. Asemakaavakartoissa on esitetty hyväksytyt asemakaavat ja asemakaavojen muutokset. Kartoissa on esitetty mm. asemakaavojen rajat, eri asemakaava-alueet ja tunnukset.

Helsingin kaupunki siirtyi asemakaavojen tietokoneavusteiseen (CAD) tuotantoon 1980-luvun lopulla. Kuitenkin vielä 1990-luvulla osa asemakaavoista piirrettiin käsin, joten koko aineisto ei ole saatavilla vektorimuodossa. Asemakaavakarttojen tallennusmuoto on MicroStation DGN (2D). Aineisto on saatavilla myös DWG-muodossa.

Helsingin karttapalvelussa on ladattavissa lainvoiman saaneet vektorimuotoiset asemakaavat, jotka on laadittu tämän vuosituhannen puolella. Myös monet 1990-luvun kaavoista on saatavissa vektorimuodossa. Tätä vanhempia asemakaavoja ei ole saatavissa vektorimuodossa.

Tiedostot löytyvät, kun asemakaavan tiedot avaa kohdasta Aineistot > Kaavoitus ja liikennesuunnittelu > Voimassa olevat > Asemakaavat > Asemakaavahakemisto. Valitse haluamasi kaava kartalta, ja klikkaa oikealta avautuvasta ikkunasta linkkiä "Kaavadokumentit". Tiedostoja voi hakea myös asemakaavan numeron perusteella osoitteesta https://ptp.hel.fi/dataForms/Asemakaavakartat/Default.aspx.

Källa: Helsingin asemakaavakartat

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 12 september 2019
Metadata senast uppdaterad 27 mars 2024
Skapad 12 september 2019
SHA256 -