Pääkaupunkiseudun liikennevaloristeykset


Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten liikennevaloristeyksien sijainnit. Kunkin kaupungin liikennevalot ovat omassa tiedostossaan.

Dataresurser (4)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. http://liikennevalot.info/
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Liikenne- ja katusuunnittelu
Den ansvarigas e-post kaupunkisuunnittelu@hel.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus