Fjärvärme behov i Helsingfors

Fjärvärme behov MW tidserie i Helsingfors i 2015-2022.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helen Oy
Administratörens e-post
  1. hri@hel.fi
Administratörens webbplats https://www.helen.fi/
Länkar till mer information
  1. https://www.helen.fi/tietoa-meista/helen-oy/tutustu-meihin/avoindata
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 16.08.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 30.01.2020