Fjärvärme behov i Helsingfors

  • Collection: Öppna data
  • Ansvarig: helen-oy

Fjärvärme behov MW tidserie i Helsingfors i 2015-2020.

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. juha.riissanen@helen.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.helen.fi/
Länkar till mer information
  1. https://www.helen.fi/yritys/vastuullisuus/ajankohtaista/avoindata
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 07.04.2021
Visa ändringslogg
Created on 30.01.2020

Give feedback

comments powered by Disqus