Helsingin kaupungin talousarviotiedot

Helsingin kaupungin talousarviotiedot vuodesta 2012 alkaen. Tiedot ovat käyttösuunnitelmatason tietoa. Aineisto sisältää kaupungin toimintatulot ja -menot sekä poistot. Helsingin kaupungin organisaatiorakenne muuttui merkittävästi 1.6.2017 alkaen, lisäksi keskushallinnon organisaatiorakenteeseen tuli muutoksia 1.6.2018 alkaen. Taloussuunnittelujärjestelmän muutoksen johdosta talousarviotiedot vuodesta 2016 alkaen ovat erillisissä tiedostoissa. Vuoden 2016 tiedot ovat pelkästään virastotasolla.

Vuosien 2012-2015 datan tietomalli on seuraava:

 • Virasto + nimi: Viraston nimi ja numero
 • Osasto + nimi: Viraston osaston nimi ja numero
 • Tulosyksikkö + nimi: Tulosyksikön nimi ja numero
 • Tiliryhmä + nimi: Tiliryhmän nimi ja numero
 • Pääkirjatili + nimi: Pääkirjatilin nimi ja numero
 • Tulosbudjetti: Lautakunnan hyväksymä tulosbudjetti (€)

Vuodesta 2016 alkaen datan tietomalli on seuraava:

Tulosyksikköittäin:

 • Tulosyksikkö
 • Tulosyksikön nimi
 • Pääkirjatili
 • Pääkirjatilin nimi
 • EUR
 • Vuosi

Pääluokittain:

 • Pääluokka
 • Pääluokan nimi
 • Pääkirjatili
 • Pääkirjatilin nimi
 • EUR
 • Vuosi

Tiedot tulosyksiköistä ja tulostileistä vuoteen 2022 asti.

Vuodesta 2023 alkaen Helsingin kaupungin taloutta tarkastellaan kolmessa kokonaisuudessa: Helsinki yhteensä, kunta-Helsinki sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala (sotepe). Aineisto sisältää käyttötalouden talousarviotiedot toimialoittain ja sotepen talousarviotiedot. Tiedot tulosyksiköistä ja tulostileistä vuodesta 2023 alkaen.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunginkanslia
Administratörens e-post
 1. kanslia.talousarvio@hel.fi
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/talous/tulosyksikot_kaikki_uudet_vanhat_20180507.xlsx
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/talous/Tulostilit.xlsx
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/talous/Tulosyksiköt_kaikki_uudet_vanhat_20230308.xlsx
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/talous/Tulostilit_avoin data_08032023.xlsx
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 25.03.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 11.12.2014