Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksissa esitetyt suositukset

Excel fil

Av datasmängdens sammandrag

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta raportoi havainnoistaan valtuustolle vuosittain laadittavalla arviointikertomuksella, jossa lautakunta esittää havaintoihin liittyviä suosituksia.

Aineisto sisältää kaikki tarkastuslautakunnan vuodesta 1997 lähtien arviointikertomuksissa esittämät suositukset. Aineistossa on esitetty, minkä vuoden arviointikertomuksessa suositus on julkaistu, mihin arviointiaiheeseen suositus liittyi ja vuodesta 2005 lähtien kaupunginhallituksen valtuustolle antamat selvitykset niistä toimenpiteistä, joihin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet suosituksen johdosta.

Aineistoon sisältyvät suositukset on julkaistu lautakunnan arviointikertomuksissa, jotka ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa tarkastusvirasto.hel.fi.

Källa: Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksissa esitetyt suositukset

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLS
Filstorlek 831000
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 12 mars 2014
Metadata senast uppdaterad 15 maj 2024
Skapad 12 mars 2014
SHA256 -