Helsingin kaupungin ympäristöraportti

Excel fil

Av datasmängdens sammandrag

Helsingin kaupungin ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen raportti, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Ympäristöraportin tiedot raportoidaan vuosittain kaupunginvaltuustolle päätöksenteon tueksi. Ympäristöraportti on myös Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan seurantaraportti. Ympäristöraportti löytyy osoitteesta julkaisut.hel.fi.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöasioiden hallinnan tiimin kokoamaan ja toimittamaan raporttiin ovat tuottaneet tietoja kaikki kaupungin neljä toimialaa, viisi liikelaitosta, kaupunginkanslia ja tarkastusvirasto. Kaupunkikonserniin kuuluu myös yhteensä 77 säätiötä ja tytäryhteisöä, joista yhteensä 60 toimitti tietoja ympäristöraporttiin.

Tiedot päivitetään raportoitavan vuoden tietojen osalta seuraavan vuoden syyskuussa.

Källa: Helsingin kaupungin ympäristöraportti

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Filstorlek 71000
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 20 maj 2015
Metadata senast uppdaterad 11 september 2023
Skapad 20 maj 2015
SHA256 -