Helsingin kaupunginkirjaston lainausmäärät 1860-


Helsingin kaupunginkirjaston vuosittaiset lainausmäärät vuodesta 1860 alkaen sekä Helsingin kaupungin väestö samaan aikaan. Aikasarjan vanhimmissa tiedoissa on joitain puutteita.

Ominaisuustiedot:

  • vuosi
  • lainaus: kirjojen lainausmäärä
  • väestö: Helsingin väkiluku

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / Kaupunginkirjasto
Den ansvarigas e-post city.library@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kirjasto
comments powered by Disqus