Helsingin lämpöhaavoittuvuusindeksi

Tässä analyysissä arvioidaan Helsingin lämpöhaavoittuvuusindeksiä. Lämpöhaavoittuvuus muodostuu altistumisen, herkkyyden ja sopeutumiskyvyn yhteisvaikutuksesta.

Lämpöaltistuminen viittaa erittäin korkeisiin lämpötiloihin kaupungin alueella. Tämän selvittämiseen on käytetty maan pintalämpötiloja satelliittidatasta neljän vuoden ajalta sekä paikallisten sääasemien tietoja, joilla määritellään, kuinka usein lämpöaaltoja on.

Lämpöherkkyys viittaa yksilön reaktion voimakkuuteen korkeissa lämpötiloissa. Tämä riippuu yksilöllisistä ominaisuuksista, kuten iästä ja terveysongelmista. Analyysissä tämä otetaan huomioon vanhusten väestötiheydellä kaupungin eri osissa.

Sopeutumiskyky viittaa kaupungin järjestelmätason kykyyn selviytyä lämpötapahtumien vaikutuksista. Sopeutumiskykyanalyysissä tiedot kaupunkien kasvillisuudesta ja kosteudesta kerätään satelliiteista vuoden 2021 kesältä, sillä näillä on suuri vaikutus kaupunkien lämpöresilienssiin.

Analyysissä on käytetty Aluesarjat-tilastotietokannan pienintä muuttujaa eli osa-alueita. Kokonaan merellä sijaitsevat alueet on jätetty tarkastelusta pois.

Käytetty koordinaatistojärjestelmä

 • ETRS-GK25 (EPSG:3879)

Vektoritasot

 • Urban Heat Vulnerability dataset of Helsinki, Finland

Rasteritasot

 • Urban Heat Adaptivity Index
 • Urban Heat Exposure Index
 • Urban Heat Impact Index
 • Urban Heat Vulnerability Index

Vektoritasojen atribuutit ja niiden kuvaukset

 • "ID": District IDName: District Name
 • "TP": Total Population
 • "TP-AG1": Total Population: Age Group under 1
 • "TP-AG2": Total Population: Age Group 1 to 6
 • "TP-AG3": Total Population: Age Group 7 to 12
 • "TP-AG4": Total Population: Age Group 13 to 15
 • "TP-AG5": Total Population: Age Group over 64
 • "Area": District Area (km2)
 • "HVP": Heat Vulnerable Population
 • "UHSI": Urban Heat Sensitivity Index
 • "Avg-UHVI": Average Urban Heat Vulnerability Index (From Raster)
 • "Avg-UHII": Average Urban Heat Impact Index (From Raster)
 • "Avg-UHEI": Average Urban Heat Exposure Index (From Raster)
 • "Avg-UHAI": Average Urban Heat Adaptivity Index (From Raster)

Rasteritason lähde

 • Landsat 8 Thermal Data obtained from the months of June, July and August for the years 2018, 2019, 2020, 2021
 • Sentinel 2 Vegetation and Moisture Data obtained for the day 26.07.2021

Muut lähteet

Analyysin on tehnyt Ecoten - Urban Comfort.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunginkanslia
Administratörens e-post
 1. helsinki3d@hel.fi
Administratörens webbplats https://hel.fi/3d
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/data/helsinki/kaupunginkanslia/Urban_Heat_Vulnerability_Map_of_Helsinki/Urban_Heat_Vulnerability_Map_of_Helsinki_PDF.zip
Geografisk täckning
Senast redigerat 07.03.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 09.12.2022