Helsingin mikroilmaston simulaatiodemo

Tässä analyysissä on simuloitu mikroilmasto yhdelle korttelille Helsingin Punavuoressa.

Kaupunkien mikroilmasto on minkä tahansa kaupunkialueen ilmasto, joka eroaa ympäröivästä alueestaan. Lämpösaari on mikroilmasto, joka syntyy, kun jostakin kaupunkialueesta tulee lämpimämpi kuin ympäröivä alue. Kaupunkien mikroilmaston simuloinnin tavoitteena on tutkia kaupunkien lämpösaarekeilmiöitä sekä ymmärtää rakennetun ympäristön ja lämpösaarekeilmiön syy-seuraussuhteita.

Analyysi toteutettiin SOLENE-microclimat-ohjelmistolla. Ohjelmisto simuloi 3D-mallilta mikroilmaston komponentteja, kuten ilman lämpötilaa, aurinkoaltistumista ja tuulen nopeutta tietyllä alueella.

Mainitut simulaatiotulokset ovat saatavilla seuraavissa muodoissa jokaiselle vuorokauden tunnille heinäkuun 15. päivälle. SHP-muotoset tiedostot voidaan visualisoida paikkatieto-ohjelmistoissa. Ympäristömuuttujat on esitetty CSV-muodossa, joka voidaan liittää 3D-muototiedostoihin niiden yhteisen muuttujan "cell_ID" perusteella. VTU-muotoiset tiedostot voidaan visualisoida Paraview-ohjelmistolla. Jokaiselle simuloidulle tunnille on oma VTU-tiedosto.

Simulointitulokset sisältävät:

 • Pintalämpötila celsiusasteina (°C) verkkona (2D) kaikille simulointialueen pinnoille.
 • Ilman lämpötila celsiusasteina (°C), verkkona (2D) ja kolmioverkkona (3D) kaikille simulaatioalueella ja sen yläpuolella oleville pinnoille ja 3D-tilalle. Puiden pintoja edustavan 2D-verkon ilman lämpötila edustaa puiden lehtien pintalämpötiloja.
 • Yleinen lämpömukavuusindeksi celsiusasteina (°C) verkkona (2D) simulointialueen alueelle, joka ei sisällä rakennusten seiniä, kattoja ja puita.
 • Suhteellinen kosteus prosentteina (% x 100) verkkona (2D) kaikille simulaatioalueen pinnoille.
 • Tuulen nopeus ja suunta (m/s), kolmioverkkona (3D), simulointialueen yläpuolella olevalle 3D-tilalle.
 • Haihtuminen (mm/s) verkkona (2D) viheralueita ja vesistöjä edustaville pinnoille.

Käytetty koordinaatistojärjestelmä: ETRS-GK25 (EPSG:3879)

Vektoritasot:

 • Air_point_SHP
 • Surface_trinagle
 • Surface_point

Muut tiedostot:

 • air_data_2021_07_15.csv
 • surface_data_2021_07_15.csv
 • 2D-meshes (VTU)
 • 3D-tetrahydron (VTU)

Vektoritasojen atribuutit ja niiden kuvaukset:

 • "Tair": Air Temperature
 • "Tsurf": Surface Temperature
 • "ET": Evapotranspiration
 • "RelatHumid": Relative Humidity
 • "UTCI": Universal Thermal Climate Index
 • "Time": Timestep

Muut datalähteet:

Analyysin teki Ecoten - Urban Comfort.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunginkanslia
Administratörens e-post
 1. helsinki3d@hel.fi
Administratörens webbplats https://hel.fi/3d
Geografisk täckning
Senast redigerat 07.03.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 14.02.2023