Excel fil

URL: https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/paivahoito/Helsingin_paivahoitotilastot.xlsx

Av datasmängdens sammandrag

Helsinkiläisten alle kouluikäisten lasten hoitomuoto iän ja asuinperuspiirin mukaan 31.12.2011-31.12.2015 sekä 0-6-vuotias väestö vuodenvaihteissa 2011/2012, 2012/2013 ja 2014/2015. Hoitomuodot yhteensä -luku sisältää myös yli 6-vuotiaita.

Kunnan järjestämä päiväkotihoito sisältää kaupungin päiväkodit ja ostosopimuspäiväkodit. Päiväkotihoito ja perhepäivähoito sisältävät osapäiväisen ja kokopäiväsen hoidon.

Kotihoidon tuki on tarkoitettu perheelle, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasten yksityisen hoidon tuki on tarkoitettu perheelle, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Tarkemmat lastenhoidon tuen määrittelyt löytyvät Kelan sivuilta.

Lasten päivähoito siirtyi vuodenvaihteessa 2012/2013 sosiaalivirastolta varhaiskasvatusvirastoon.

HUOM Aineistoa ei enää ylläpidetä. Vastaavat tiedot löytyvät Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen vertailu -aineistosta.

Källa: Helsingin päivähoitotilastot

Ytterligare information

Senast uppdaterat
Juni 28, 2013
Skapat
Juni 28, 2013
Format
XLSX
Licens
CC-BY-4.0
Tidsmässigt mätintervall
Tidsmässig täckning
01.01.2011 - 01.01.2011

Teknisk tilläggsinformation

Namn
Excel fil
Filstorlek
80000
Koordinatsystem
SHA256
-