Helsingin pyöräväylät 2025

Pyöräliikenteen tavoiteverkko esikaupunkialueilla

Esikaupunkialueiden tavoiteverkko yhdessä pyöräliikenteen suunnitteluohjeen www.pyöräliikenne.fi kanssa antavat suuntaviivat pyöräliikenteen kehittämiselle esikaupunkialueilla. Pyöräliikennehankkeiden painopiste on lähitulevaisuudessa kantakaupungin tavoiteverkon ja baanaverkon laajentamisessa. Esikaupunkialueilla pyöräliikenteen kehittäminen keskittyy ensisijaisesti baanaverkon laajentamiseen. Esikaupunkialueiden kaavahankkeiden yhteydessä on tärkeää tunnistaa tavoitetila, jotta luodaan mahdollisuudet pyöräliikenteen kasvutavoitteiden mukaiselle kehittämiselle tulevaisuudessa.

Esikaupunkialueilla pyöräliikenteen kehittämisen painopiste ei ole pyöräteiden tai -kaistojen määrän lisäämisessä, vaan suorien, sujuvien ja turvallisten reittien tarjoamisessa. Pyöräliikenteen järjestelyn, kuten pyörätien tai -kaistan tarve määräytyy ensisijaisesti liikenteen vilkkauden mukaan. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa määritellään liikennejärjestelyt paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Erillisiä pyöräteitä tai -kaistoja ei kuitenkaan aina tarvita, vaan hyvät pyöräliikenteen olosuhteet voidaan usein saavuttaa liikennettä rauhoittamalla. Tavoiteverkossa merkitty osuus voi siis tarkoittaa myös reittiä, jolla pyöräliikenne on osoitettu ajoradalle. Liikenneverkon hierarkian selkeytys ja liikenteen rauhoittaminen yhä laajemmilla alueilla ovat erinomainen ja tehokas tapa saavuttaa kasvutavoitteen mukaiset pyöräliikenteen olosuhteet. Uusi tavoiteverkko korvaa vuonna 2008 liikennesuunnitteluosaston hyväksymän pääraittien tavoiteverkko 2015 -suunnitelman. Suunnitelmaan sisältyvä baanaverkko on 26.10.2016 päätetyn yleiskaavan mukainen ja korvaa 5.3.2013 kaupunkisuunnittelulautakunnassa hyväksytyn baanaverkon. Baanaverkkoa on tarkistettu myös kantakaupungin osalta yleiskaavan mukaiseksi.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format SHP
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 23 april 2018
Metadata senast uppdaterad 6 april 2024
Skapad 23 april 2018
SHA256 -