Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokannan tiedot paikkatietona

Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokannan tilastojen pohjalta tehty Avainluvut-aineisto mahdollistaa Helsingin osa-alueittaisten tilastotietojen käytön avointa WFS-rajapintaa hyödyntäen. Tilastot perustuvat Helsingin seudun aluesarjat -tilastokannassa oleviin tietoihin.

Tiedot päivitetään vuosittain. Tilastot ovat vuositasoisia ja niiden tilastointiajankohta vaihtelee aiheittain. Aineisto koostuu seitsemästä eri teemasta:

 • väestörakenne
 • väestönmuutokset
 • koulutustaso
 • asuntokuntien tulot
 • asuntokunnat ja perheet
 • rakennukset
 • asuminen ja rakentaminen
 • työpaikat

Aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta. Lisätietoja ja -ohjeita WFS-kohteiden haku -oppaasta.

Koordinaatisto(t):

 • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

 • Aluesarjat_avainluvut_2021
 • Aluesarjat_asuntokunnat_ja_perheet_ap_2021
 • Aluesarjat_asuntokuntien_kaytettavissa_olevat_rahatulot_tu_2021
 • Aluesarjat_koulutustaso_ko_2021
 • Aluesarjat_rakennukset_asuminen_ja_rakentaminen_ra_2021
 • Aluesarjat_tyopaikat_tp_2021
 • Aluesarjat_vaestonmuutokset_vm_2021
 • Aluesarjat_vaestorakenne_vr_2021
 • Aluesarjat_avainluvut_2022
 • Aluesarjat_asuntokunnat_ja_perheet_ap_2022
 • Aluesarjat_asuntokuntien_kaytettavissa_olevat_rahatulot_tu_2022
 • Aluesarjat_koulutustaso_ko_2022
 • Aluesarjat_rakennukset_asuminen_ja_rakentaminen_ra_2022
 • Aluesarjat_tyopaikat_tp_2022
 • Aluesarjat_vaestonmuutokset_vm_2022
 • Aluesarjat_vaestorakenne_vr_2022

Tarkempi kuvaus:

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunginkanslia
Administratörens e-post
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Administratörens webbplats https://kaupunkitieto.hel.fi/
Länkar till mer information
 1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=557
 2. https://stat.hel.fi
 3. https://datastore.hri.fi/Aluesarjat_Avainluvut_2021.pdf
 4. https://www.hel.fi/static/avoindata/dokumentit/Aluesarjat_Avainluvut_2022.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 13.06.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 05.06.2023