Helsingin seudun asemanseutubufferit

WMS gränssnitt

Av datasmängdens sammandrag

Helsingforsregionens tåg- och metrostationers tillgänglighetszoner anger avståndet mellan stationerna fågelvägen och längs lätta trafikleder.

De cirkulära buffertarna berättar om avståndet till stationen fågelvägen, och utgör ett klart och enhetligt sätt att se på stationsområdet. De cirkulära buffertarna beaktar inte det befintliga vägnätet eller miljöns barriäreffekter, som är väsentliga speciellt i granskningarna av tillgängligheten av lätt trafik. Cirkulära buffertar 1000 meter från tåg- och tunnelbanestationerna i Helsingforsregionen bildas 1000 meter fågelvägen. De cutoffs som träffar överlappningen är anslutna. Som regel placeras kontaktpunkten i mitten av plattformsområdet, med hänsyn till tillträdesvägarna till plattformsområdet. Separata öppna data har bildats från centralpunktsdata. Cirkulära buffertar och mittpunkter har uppdaterats hösten 2021.

I nätverksbuffertar har man beaktat vägnätet och miljöbarriärerna. Zonerna har bildats längs de lätta trafiklederna, vilket möjliggör mer detaljerade geodataanalyser. Nätverksbuffertar finns för olika antal meter. Nätverksbuffermaterial är från 2015 och 2022.

Gränssnitt: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs

Kartlagerna

 • asemanseudut_1000m
 • asemat_pisteina
 • verkostobufferi_800m
 • verkostobufferi_600m
 • verkostobufferi_400m
 • verkostobufferi_200m
 • verkostobufferi_2000m
 • verkostobufferi_1800m
 • verkostobufferi_1600m
 • verkostobufferi_1400m
 • verkostobufferi_1200m
 • verkostobufferi_1000m

Materialen kan ses och laddas ner i HRM:s öppna karttjänst: Cirkulära buffertar 1000m och mittpunkter, Nätverksbuffertar

Källa: Helsingin seudun asemanseutubufferit

Förhandsgranskning

Bädda in

Ingen förhandsgranskning tillgänglig just nu Klicka här för mer information

Ladda ned resursen

Ytterligare information

Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 29 juli 2020
Metadata senast uppdaterad 27 mars 2024
Skapad 29 juli 2020
SHA256 -