Helsingfors konstmuseets utställningar

Helsingfors konstmuseums utställningar sedan år 1976 och Glogalleriets utställningar sedan år 1968 har samlats på en lista. Listan innehåller utställningens namn, tidpunkt och plats. Listan finns för tillfället endast på finska.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Administratörens e-post
  1. ham@hel.fi
Administratörens webbplats https://www.hamhelsinki.fi/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 17.10.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 12.05.2017