Helsingin taidemuseon näyttelyt

CSV fil

Av datasmängdens sammandrag

Helsingfors konstmuseums utställningar sedan år 1976 och Glogalleriets utställningar sedan år 1968 har samlats på en lista. Listan innehåller utställningens namn, tidpunkt och plats. Listan finns för tillfället endast på finska.

Källa: Helsingin taidemuseon näyttelyt

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format CSV
Filstorlek 82000
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 5 maj 2017
Metadata senast uppdaterad 17 oktober 2023
Skapad 5 maj 2017
SHA256 -