Helsingfors konstmuseets enprocentsprojekt

Enprocentsprojekt har listats här från och med år 1992. I tabellen finns uppgifter om konstnären, verkets namn, året när verket blev färdigt, plats (skola, hälsocentral e.d.), gatuadress samt stadsdel. Helsingfors konstmuseums samlingar blir större genom museets egna anskaffningar, donationer samt genom enprocentsprincipen som tillämpas för offentliga byggprojekt.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Administratörens e-post
  1. ham@hel.fi
Administratörens webbplats https://www.hamhelsinki.fi/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 13.09.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 12.05.2017